สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ ยินดีต้อนรับ...   ขยายตัวอักษร
 
 
 
ASEAN กับผู้สูงอายุ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม
 
 
 
เครือข่ายด้านผู้สูงอายุ
 
            เครือข่ายด้านผู้สูงอายุ / ชมรมผู้สูงอายุทั่วประเทศ
 
ที่ ชมรมผู้สูงอายุ/สังกัด ที่อยู่สามารถติดต่อ
1. สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี ประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ
อาคารสิงหวิกรมเกรียงไกร ภายในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2282 7716, 0 2282 3251
          หมายเหตุ : หากมีความประสงค์จะตั้งชมรมผู้สูงอายุ สามารถติดต่อขอรับข้อมูลได้ที่ สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ
2. สหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
สังกัดกรุงเทพมหานคร
ประธานสหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2224 0218
3. สำนักส่งเสริมสุขภาพ
กรมอนามัย
ประธานชมรมผู้สูงอายุ
กลุ่มอนามัยผู้สูงอายุ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ 0 2590 4504, 0 2590 4509
4. ชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
สังกัดสำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
ประธานชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
(ศาสตราจารย์ วิเชียร ตันตระเสนีย์)
37/189 หมู่ 6 ซอยลาดพร้าว 71 หมู่บ้านเลิศอุบล 4
ถนนนาคนิวาส 48 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 0 2542 3620, 0 2538 8502
E-mail : twichian@hotmail.com
          หมายเหตุ :  สอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ กทม.
                           จากสำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
                           สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
                           618/1 ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400
                           โทรศัพท์ 0 2651 6783, 0 2651 7796
 
               Download >>> คู่มือชมรมผู้สูงอายุ / ทำเนียบองค์กร ชมรมด้านผู้สูงอายุ