สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ ยินดีต้อนรับ...   ขยายตัวอักษร
 
 
 
ASEAN กับผู้สูงอายุ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม
 
 
 
เครือข่ายด้านผู้สูงอายุ
 
            เครือข่ายด้านผู้สูงอายุ / ชมรมผู้สูงอายุทั่วประเทศ ประจำปี 2555 (ข้อมูล ณ วันที่ 6 ก.พ. 55)
 
ที่ ชมรมผู้สูงอายุ/สังกัด ที่อยู่สามารถติดต่อ
1. สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานกลุ่มเขต 6
กลุ่มเขตในกรุงเทพมหานคร
ประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ
อาคารสิงหวิกรมเกรียงไกร ภายในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2282 7716, 0 2282 3251
          หมายเหตุ : 1. ปัจจุบันมีชมรมผู้สูงอายุในสังกัด จำนวน 23,367 ชมรม
                           2. มีสมาชิกผู้สูงอายุในชมรม จำนวนประมาณ 1,635,690 คน
2. สหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
สังกัดกรุงเทพมหานคร
ประธานสหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2224 0218
          หมายเหตุ : 1. ปัจจุบันมีชมรมผู้สูงอายุในสังกัด จำนวน 286 ชมรม แบ่งเป็น
                               - ชมรมผู้สูงอายุในสังกัดสำนักอนามัย จำนวน 274 ชมรม
                               - ชมรมผู้สูงอายุในสังกัดสำนักพัฒนาสังคม จำนวน 2 ชมรม
                               - ชมรมผู้สูงอายุในสังกัดสำนักการแพทย์ จำนวน 10 ชมรม
                               - มีผู้สูงอายุเข้าร่วมเป็นสมาชิกในชมรมฯ จำนวน 32,405 คน
                           2. หากสนใจที่จะจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุในสังกัด กทม. สามารถติดต่อที่ ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ตั้งชมรมผู้สูงอายุ
3. สำนักส่งเสริมสุขภาพ
กรมอนามัย
ประธานชมรมผู้สูงอายุ
กลุ่มอนามัยผู้สูงอายุ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ 0 2590 4504, 0 2590 4509
          หมายเหตุ : มีชมรมผู้สูงอายุในสังกัดทั่วประเทศ
4. ชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
สังกัดสำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
ประธานชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
(ศ.วิเชียร ตันตระเสนีย์)
37/189 หมู่ 6 ซอยลาดพร้าว 71 หมู่บ้านเลิศอุบล 4
ถนนนาคนิวาส 48 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 0 2542 3620, 0 2538 8502
E-mail : twichian@hotmail.com
(หมดวาระเดือนสิงหาคม 2555)
          หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ กทม.
                           จากสำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
                           สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
                           618/1 ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400
                           โทรศัพท์ 0 2651 6783, 0 2651 7796
     
               Download >>> ทำเนียบองค์กร ชมรมด้านผู้สูงอายุ พ.ศ. 2555