สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ ยินดีต้อนรับ...   ขยายตัวอักษร
 
 
 
ASEAN กับผู้สูงอายุ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม
 
 
 
เครือข่ายด้านผู้สูงอายุ
 
            เครือข่ายด้านผู้สูงอายุ / ชมรมผู้สูงอายุทั่วประเทศ
 
ที่ เครือข่าย/ชมรมผู้สูงอายุ จำนวน ข้อมูลติดต่อ
(ชื่อ/ที่อยู่)
1. สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ
อาคารสิงหวิกรมเกรียงไกร ภายในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2282 7716, 0 2282 3251
76 แห่ง  ดาวน์โหลด
2. สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำกลุ่มเขต (กรุงเทพมหานคร) 6 กลุ่มเขต  ดาวน์โหลด
3. ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน 18 เขต  ดาวน์โหลด
4. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 12 แห่ง  ดาวน์โหลด
5. ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง  ดาวน์โหลด
 
           Download >>> หนังสือทำเนียบองค์กรด้านผู้สูงอายุ / คู่มือชมรมผู้สูงอายุ