สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ ยินดีต้อนรับ...   ขยายตัวอักษร
 
 
 
ASEAN กับผู้สูงอายุ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม
 
 
 
ข่าวกิจกรรม สทส.
หน้า 1
   แผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุจังหวัด
Download >>> 1. แผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย
  2. แผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุจังหวัดเลย
  3. แผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  4. แผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรี
  5. แผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น
  6. แผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุจังหวัดร้อยเอ็ด
  7. แผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุจังหวัดระยอง
  8. แผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี
  9. แผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา
  10. แผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุจังหวัดอ่างทอง

   การประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการด้านผู้สูงอายุของ สทส. รุ่นที่ 1 (ภาคกลาง)
        ในวันที่ 12 - 14 พ.ย. 57 ณ โรงแรมอินทรา รีเจนท์ กรุงเทพฯ
Download >>> 1. กำหนดการประชุม/อบรม
  2. แบบฟอร์มแบบตอบรับ

   การสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
Download >>>   การประสานความเข้าใจต่อการดำเนินงานการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ตามประกาศกระทรวง พม. ปี 2557
    แนวทางการดำเนินการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ตามประกาศกระทรวง พม. ปี 2557
    ประกาศกระทรวง พม. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี พ.ศ. 2557

   การจัดสัมมนาเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2557
Download >>> 1. กำหนดการจัดสัมมนาฯ จำนวน 3 รุ่น
  2. แบบแจ้งยืนยันเข้าร่วมสัมมนาฯ
  3. ตารางกำหนดการจัดสัมมนาฯ
  4. หลักสูตรการสัมมนาฯ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น จังหวัดสระบุรี
  5. สิ่งที่ควรทราบและปฏิบัติ
  6. แผนที่โรงพยาบาลมิชชั่น กรุงเทพมหานคร
  7. หนังสือกรมบัญชีกลาง
หน้า :  [1]  2  3  ถัดไป >>