สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ ยินดีต้อนรับ...   ขยายตัวอักษร
 
 
 
ASEAN กับผู้สูงอายุ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม
 
 
 
ข่าวกิจกรรม สทส.
หน้า 1
   การสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
Download >>> คู่มือการดำเนินการสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ตามประกาศกระทรวง พม. ปี 2557

   กิจกรรมการสร้างสุของค์กรของ สทส. “โครงการ สทส. (สุขที่สุด)”
1. Happy Body 2. Happy Heart 3. Happy Relax 4. Happy Brain
5. Happy Soul 6. Happy Money : การใช้เงินอย่างเป็นสุขเริ่มต้นจากการออม
    Download >>> บัญชีรายรับ-รายจ่ายเพื่อการออม ปี 2557
7. Happy Family 8. Happy Society    

   การจัดสัมมนาเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2557
Download >>> 1. กำหนดการจัดสัมมนาฯ จำนวน 3 รุ่น
  2. แบบแจ้งยืนยันเข้าร่วมสัมมนาฯ
  3. ตารางกำหนดการจัดสัมมนาฯ
  4. หลักสูตรการสัมมนาฯ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น จังหวัดสระบุรี
  5. สิ่งที่ควรทราบและปฏิบัติ
  6. แผนที่โรงพยาบาลมิชชั่น กรุงเทพมหานคร
  7. หนังสือกรมบัญชีกลาง

   งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2557
Download >>> 1. แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2557
  2. ประวัติผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2557
: นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
  3. วีดิทัศน์ผู้สูงอายุแห่งชาติ พุทธศักราช 2557
: นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
  4. ผลการคัดเลือกองค์กรที่ทำประโยชน์ด้านผู้สูงอายุดีเด่น ปี 2557 (20 มี.ค. 57)
  5. ผลการตัดสินการประกวดภาพถ่ายผู้สูงอายุ หัวข้อ "ผู้สูงวัย ใส่ใจอนาคต" เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2557 (12 มี.ค. 57)
  6. วีดิทัศน์ "ผู้สูงวัย ใส่ใจอนาคต"
หน้า :  [1]  2  3  ถัดไป >>