Thai Version English Version
 
 
  สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ ยินดีต้อนรับ...   ขยายตัวอักษร
 
 
 
  ASEAN กับผู้สูงอายุ  
ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฏิทินกิจกรรม
       
 
 
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ
ที่มีคุณภาพ (แบบ 3 นาที)

การประชุม คณะอนุกรรมการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2557 (13 พ.ย. 57)

การประชุม คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานด้านผู้สูงอายุ และคัดเลือกสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2557 (7 พ.ย. 57)

การอบรม แนวทางการดำเนินงานการคุ้มครองชีวิตผู้สูงอายุ (และทุกคน) ล่วงหน้า ในสถานการณ์ที่มีภัยพิบัติ (30-31 ต.ค. 57)

...อ่านข่าวทั้งหมด...
สองตายาย
คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ
     
กองทุนผู้สูงอายุ
      คลังปัญญาผู้สูงอายุ
 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ