Thai Version English Version
 
 
  สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ ยินดีต้อนรับ...   ขยายตัวอักษร
 
 
 
  ASEAN กับผู้สูงอายุ  
ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฏิทินกิจกรรม
       
 
 
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ
ที่มีคุณภาพ (แบบ 10 นาที)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็น พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (29 ม.ค. 58)

ผลการจัดอบรม หลักสูตรเตรียมความพร้อมบุคลากรเข้าสู่วัยสูงอายุ จำนวน 2 รุ่น (17 ธ.ค. 57 - 23 ม.ค. 58)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิรับการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 2 พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (21 ม.ค. 58)

...อ่านข่าวทั้งหมด...
สองตายาย
คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ
     
กองทุนผู้สูงอายุ
      คลังปัญญาผู้สูงอายุ
 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ