Thai Version English Version
 
 
  สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ ยินดีต้อนรับ...   ขยายตัวอักษร
 
 
 
  ASEAN กับผู้สูงอายุ  
ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฏิทินกิจกรรม
       
 
 
สถานการณ์ภัยพิบัติกับผู้สูงอายุ 3+1
(ที่มา : กลุ่ม คพส. สทส.)

งานแถลงข่าวการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2557 ภายใต้แนวคิด "ผู้สูงวัย ใส่ใจอนาคต" (27 มี.ค. 57)

ผลการประชุม คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2557 (20 มี.ค. 57)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (26 มี.ค. 57)

...อ่านข่าวทั้งหมด...
สองตายาย
คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ
     
กองทุนผู้สูงอายุ
      คลังปัญญาผู้สูงอายุ