Thai Version English Version
 
 
  สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ ยินดีต้อนรับ...   ขยายตัวอักษร
 
 
 
  ASEAN กับผู้สูงอายุ  
ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฏิทินกิจกรรม
       
 
 
ออมวันนี้เพื่อเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพในวันหน้า
 

ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ วิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุระดับจังหวัด (16-17 ก.ค. 57)

ขอความร่วมมือทุกท่านตอบ แบบสำรวจความพึงพอใจ ในการรับชมภาพยนตร์โฆษณา หัวข้อ "ปลุกพลังคนรุ่นใหญ่สู่ประชาคมอาเซียน" เพื่อสำรวจความรู้ความเข้าใจประชาคมอาเซียน ปี 2558 (17 ก.ค. 57)

ผลการประชุม คณะกรรมการบริหารชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ กทม. ครั้งที่ 2/2557 (23 มิ.ย. 57)

...อ่านข่าวทั้งหมด...
สองตายาย
คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ
     
กองทุนผู้สูงอายุ
      คลังปัญญาผู้สูงอายุ
 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ